Komunikat w sprawie dni wolnych od zdalnego nauczania oraz konsultacji

Szanowni Nauczyciele, Rodzice Uczniowie

  1. informuję, że dniami wolnymi od nauczania zdalnego są: 1 czerwca (poniedziałek) – Dzień Dziecka, 12 czerwca (piątek) – po uroczystości Bożego Ciała i 16, 17, 18 czerwca (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty.
  2. informuję że od 1 czerwca 2020 r. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. W konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń i są one dobrowolne, a nie obowiązkowe. Uczniowie lub rodzice z jednodniowym wyprzedzeniem (dzień wcześniej do godz. 12.00) zgłaszają chęć udziału ucznia w konsultacjach do danego nauczyciela poprzez e-mail.

Harmonogram konsultacji, adresy e-mail oraz procedury konsultacji zamieszczone zostały w załącznikach.

Dyrektor Szkoły
Waldemar Filipiak