Waldemar Filipiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Aneta Dymarska

nauczycielka chemii, fizyki i biologii

Mirosława Grabowiecka

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Arleta Grygiel

nauczycielka języka niemieckiego

Sebastian Hadryan

nauczyciel geografii, przyrody i historii

Karolina Hoffman-Włoch

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Anna Kolańska

psycholog szkolny

Beata Król

nauczycielka języka polskiego

Katarzyna Matyniak

nauczycielka języka angielskiego

Paweł Mizera

nauczyciel plastyki, techniki, informatyki, bibliotekarz

Sabina Moraś

nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie

Piotr Ratajczak

nauczyciel muzyki

Łukasz Ryba

nauczyciel informatyki

Małgorzata Talaga

pedagog szkolny

Alina Włosik

nauczycielka matematyki i informatyki

Marta Zybała

nauczycielka wychowania fizycznego