Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Nowa Wieś 36
63-708 Rozdrażew

tel./fax 62 722 19 05
e-mail: zsp_nowa_wies@onet.pl

Inspektor Ochrony Danych Mariusz Stasiak vel Stasek
e-mail: biuro@msvs.com.pl