Komunikat – konsultacje dla ósmoklasistów

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 25 maja uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej mają możliwość odbycia konsultacji z nauczycielami oraz mogą korzystać z biblioteki. Dlatego proponuję, aby wszelkie zapotrzebowanie w tych zakresach kierować do wychowawcy (poprzez adres e-mail: beata.krol@nowawies.szkola.pl), który będzie koordynował harmonogramem spotkań. Proszę o zapoznanie się z ogłoszonymi wcześniej procedurami i zapoznawaniem się z dalszymi komunikatami.

Dyrektor Szkoły
Waldemar Filipiak