Zakończenie akcji charytatywnej

W styczniu zakończyliśmy akcję zbiórki puszek aluminiowych na rzecz chorego Michała Leśniaka z Dobrzycy. Pieniążki z puszek rodzice Michała przeznaczą na zakup windy niezbędnej do sprawniejszego funkcjonowania chłopca.  W akcji wzięło udział tylko sześcioro uczniów, z czego najwięcej puszek bo 2 145 sztuk przyniósł uczeń klasy 2-Marcin Biernacki. 

Serdecznie wszystkim dziękujemy, a Marcinowi gratulujemy.

 

Katarzyna Matyniak