„Z pieśnią na ustach szliśmy ku niepodległości”

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po 123 latach niewoli Polska odzyskiwała niepodległość.

Z inicjatywy Wójta Gminy Rozdrażew, dla uczczenia 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, społeczność Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi -pod kierownictwem Sabiny Moraś -we współpracy z chórem SP w Rozdrażewie prowadzonym przez Piotra Ratajczaka, Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie, Zespołem „Ale Babki” z Rozdrażewa, Zespołem „Kalina” z Nowej Wsi, Zespołem Śpiewaczym Seniorów „Aktywni” prowadzonym przez Dariusza Rupocińskiego, panią Małgorzatą Zagrodnicką, p. Joanną Bochną – przygotowała widowisko pt. „Z pieśnią na ustach szliśmy ku niepodległości”. Widzowie usłyszeli pieśni: „Gaude Mater Polonia” „Bogurodzica”, „Ostatni Mazur”, „Szara piechota”, „Czerwone maki na Monte Casino”, Warszawskie dzieci”, „Marsz, marsz Polonia”, „Niepodległa niepokorna” „Rozkwitały pąki białych róż”, „Gdzie w niebie lśni gwiazda”. Prowadzący program -Milena Duda i Paweł Mizera- nauczyciele z Nowej Wsi – wiodący historyczną narrację i wspaniali recytatorzy wcielający się w role postaci historycznych, a przede wszystkim zespoły śpiewacze i soliści zaprosili widzów – na nostalgiczną i wzniosłą wędrówkę z historią Polski w tle.

Mirosława Grabowiecka