Śpiewaliśmy dla Ojczyzny

Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości to dla naszego narodu, czas radości i dumy. Dla uczczenia 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, w naszej szkole 9 listopada miał miejsce Koncert Pieśni Patriotycznych pt. „Śpiewamy dla Ojczyzny”.

Wspomnieć należy, że pieśni patriotyczne od wieków towarzyszyły Polakom w decydujących momentach dziejowych. Uczyły miłości do Ojczyzny, zagrzewały do boju, budziły optymizm i nadzieję w sercach Rodaków w kraju i za granicą.

Wyboru pieśni dokonano miesiąc wcześniej, a ich przygotowanie miało miejsce na zajęciach 
z wychowawcami. Każda ze śpiewanych pieśni poprzedzona była komentarzem historycznym.

Naszemu spotkaniu towarzyszyła podniosła atmosfera. Wyśpiewywane z ogromnym zaangażowaniem pieśni wywołały w sercach nostalgię i wzruszenie.

Punktualnie o godzinie 11:11 uczniowie i nauczyciele w ramach świętowania 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI włączyli się w bicie „Rekordu dla Niepodległej” śpiewając cztery zwrotki hymnu narodowego.