Z pasji do Ochotniczej Straży Pożarnej

8 września 2019 r. na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których brali udział uczniowie naszej szkoły. Poprzez takie imprezy młodzi strażacy uczą się zachowania w sytuacjach niecodziennych. Od najmłodszych lat wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności, uczą się opanowania, dyscypliny, a także podnoszą swoją sprawność fizyczną.

W celu rzetelnego przygotowania do zawodów nasi chłopcy i dziewczęta spotykali się na długich treningach, a tych niecodziennych lekcji udzielali im członkowie OSP Nowa Wieś: Sławomir Głód, Aleksander Duczmal oraz Łukasz Kolenda.

Naszym młodym strażakom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w działaniu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Joanna Marcisz