Spotkanie z rodzicami

Dyrektor SP w Nowej Wsi informuje, że pierwsze spotkanie z rodzicami odbędzie się we wtorek 17 września 2019 r.

Zebranie ogólne rozpocznie się o godz. 15:30 a następnie odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

Wszyscy nauczyciele będą do dyspozycji rodziców do godz. 17:00.