Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 27 września 2019 roku odbyła się w naszej szkole kolejna lekcja demokracji, która polegała na przeprowadzeniu wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Mieliśmy prawdziwy lokal wyborczy, w którym każdy uczeń wrzucił swój głos do urny wyborczej. Sumienna i profesjonalna praca Komisji Wyborczej oraz zachowanie procedur, sprawiło , że w szkole czuło się prawdziwy nastrój wyborów i nawet najmłodsi uczniowie poznali zasady prawdziwych demokratycznych wyborów. W skład komisji wyborczej wchodzą uczennice klasy VII: Julia Grześkowiak, Zuzanna Juskowiak, Hanna Poczta i Nadia Soczewa. Praca komisji polegała na zbieraniu podpisów na listach wyborczych oraz wydawaniu kart do głosowania. Wybory były powszechne i tajne brały w nich udział klasy V-VIII. Na przewodniczącego SU kandydowało dwoje uczniów Zuzanna Nowakowska klasa VIII oraz Kacper Jakubek klasa VII. Każda klasa miała obowiązek wytypowania czterech kandydatów do władz samorządu, którzy reprezentowali ich w wyborach. Z każdej klasy do władz SU wchodzą dwie osoby z największa liczbą głosów. Punktualnie o godzinie 11:00 pierwsze głosy wpadły do urny wyborczej. Dzień wyborów poprzedzony był tygodniową kampanią wyborczą, podczas której uczniowie rozwieszali swoje plakaty wyborcze, agitowali oraz namawiali uczniów do oddania na siebie głosów.

Spośród 58 osób uprawnionych do głosowania z klas V – VIII 53 uczniów obecnych w tym dniu oddało swój głos. Wybory przebiegły w spokoju i bez zakłóceń, a uczniowie przestrzegali ciszy wyborczej.

Wyniki prezentują się następująco:

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020 został :

  • Kacper Jakubek z klasy VII z ilością głosów 35

Za-ca przewodniczącego SU została:

  • Zuzanna Nowakowska z klasy VIII z ilością głosów 18

Do władz samorządu zostało wybranych osiem osób z największa liczbą głosów:

  • Klasa V Aleksandra Biernacka, Piotr Szczotka
  • Klasa VI Agata Droszcz, Bartosz Bała
  • Klasa VII Julia Grześkowiak, Nadia Soczewa
  • Klasa VIII Amelia Bukowska, Paweł Kuliński

Mam nadzieję, że nowo wybrana Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego będzie działała bardzo sprawnie i wypełni swoje obietnice przedwyborcze.

Opiekun SU
Marta Zybała