Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

​4 października 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Akcja ta ma na celu uświadomienie ludziom z całego świata, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędną umiejętnością, bardzo potrzebną w życiu codziennym.

Do zabawy konkursowej w naszej szkole przystąpiło 72 uczniów.

Uczniowie mieli okazję od, świeżyć sobie niezbędną wiedzę i zmierzyć się z łamigłówkami matematycznymi w formie ustnej oraz pisemnymi działaniami matematycznymi.

Po wykonaniu zadań dzieci uzyskały tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia”, co wzbudziło w nich wiele pozytywnych emocji i zachęciło do dalszego zdobywania wiedzy.

Alina Włosik
Karolina Hoffmann-Włoch
Mirosława Grabowiecka