KOMUNIKAT – 14 października 2019 r.

​Drodzy rodzice zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) 14 października uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Uczniowie w tym dniu mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych a szkoła może zapewnić opiekę.

W trosce o organizację tego dnia proszę o deklaracje udziału swoich dzieci w ww. zajęciach. Deklaracje w formie ustnej (w sekretariacie szkoły) lub poprzez dziennik elektroniczny (w wiadomości do dyrektora) proszę przekazać do piątku (tj. 11 października)