Uroczystość pasowania na ucznia

Zgodnie z tradycją Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi dnia 10 października 2019 roku odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Na ślubowanie przybyli rodzice, Pan dyrektor Waldemar Filipiak, Pani Izabela Szwałek – wychowawczyni z przedszkola oraz uczennice i uczniowie z klasy pierwszej i drugiej z wychowawczyniami. Uroczystość prowadził przewodniczący szkoły Kacper Jakubek. Pierwszaki wspólnie z uczniami kl.2 zaprezentowały program artystyczny, podczas którego zostały obdarowane: pracowitością, mądrością, odwagą, sumiennością, zdolnością do zabawy i koleżeństwa.

Następnie uczniowie kl. I złożyli ślubowanie, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia.
W dalszej części programu odbyła się ceremonia pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Zostały wręczone okazjonalne dyplomy, a rodzice oraz koleżanki i koledzy z klas starszych wręczyli upominki.

Uroczystość dostarczyła wszystkim dużo wzruszeń i przeżyć, szczególnie uczniom klasy I i ich rodzicom.

Marzena Waśkowiak