XXII Dzień Papieski

„Nauczcie się nazywać białe białym, a czarne czarnym; zło złem, a dobro dobrem. Nauczcie się grzech nazywać grzechem, a nie wyzwoleniem i postępem” (sw. Jan Pawel II, 26.03.1981 r.).

W niedzielę 16 października uczniowie naszej szkoły – jak co roku – wystawili w kościele parafialnym w Nowej Wsi widowisko z okazji XXII Dnia Papieskiego pt.,, Blask Prawdy,, . Spektakl ten został oparty na nauczaniu św. Jana Pawła II, z jego encykliki Veritatis Splendor. Nastepnego dnia nasi wychowankowie zaprezentowali to widowisko także w szkole.

Sabina Moraś