Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto, które sięga daleko do historii. Upamiętnia ono rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej powstałej w 1773 z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Potocznie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela, a jego bohaterami są wszystkie osoby związane z polską oświatą.

13 października 2022r. uczniowie klasy V, przedstawiciele klasy III oraz VI przygotowali apel w którym podziękowali swym nauczycielom za ich pracę, okazywane na co dzień wsparcie i życzliwość. W pięknych słowach wierszy i piosenek wyrazili swą wdzięczność.
Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Waldemar Filipiak, który mówił o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Ponadto, podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Dziękował również wszystkim pracownikom obsługi i administracji za pracę na rzecz szkoły. Następnie Pan Dyrektor nagrodził wyróżnionych nauczycieli.
Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia i rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły piękne upominki.

Wielkie podziękowania za pomoc w zorganizowaniu apelu dla Pani Beaty Król, Pana Pawła Mizery oraz Pana Piotra Ratajczaka.

Marta Zybała