Ślubowanie I klasy

6 października 2020 r. Uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie przyjęci do grona naszej społeczności szkolnej. W podniosłej atmosferze dzieci odśpiewały hymn i ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować szkołę a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Waldemar Filipiak dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, życzył dzieciom sukcesów w nauce i zapewnił ich o pomocy ze swej strony oraz nauczycieli.
Pierwszaki otrzymały dyplomy oraz słodki upominek.
To był uroczysty dzień dla małych uczniów.

Karolina Hoffmann-Włoch