Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie kl. I i kl. III biorą udział w projekcie

Fundacji „Uniwersytet Dzieci”. Projekt „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje ? ” wspiera uczniów w rozwijaniu kompetencji społecznych. Podczas lekcji uczniowie będą pracować zespołowo, poszukiwać kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawać, co czują inni. Dzięki różnym ćwiczeniom o zabawowym charakterze dzieci wzmocnią umiejętność nawiązywania relacji z innymi, empatię i świadomość własnych emocji.

Karolina Hoffmann-Włoch
Mirosława Grabowiecka