Projekt „Mała książka – wielki człowiek”

„Czytelnictwo” zaczyna się już od pierwszych miesięcy życia dziecka, na długo przed dniem, w którym zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię.

Jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed dziećmi u progu szkolnej edukacji, jest nauka czytania.

5 listopada 2020 r. uczniowie pierwszej klasy przystąpili do projektu „Mała książka- wielki człowiek”. Kampania ta obejmuje młodsze dzieci, jak również ich rodziców, dziadków, opiekunów, podkreślając rolę i wartość czytania międzypokoleniowego.

Dzieci otrzymały Wyprawki Czytelnicze- książkę, kreatywny alfabet oraz broszurę dla rodziców.

Pracujemy nad tym, aby miłość do książek oraz pasja czytania towarzyszyły uczniom na co dzień.

Karolina Hoffmann-Włoch