Mali Ekolodzy

W naszej szkole uczniowie klas 1-3 wzięli udział w „Szkolnym projekcie recyklingowym”.

Świat zmienia się na naszych oczach. Redukuje się zużycie węgla i paliw kopalnianych. Troszczymy się o racjonalne wykorzystywanie energii i ochronę środowiska.

Podczas realizacji projektu dzieci rozwijały świadomość ekologiczną, uczyły się szacunku do przyrody, promowania recyklingu oraz dbania o własne zdrowie.

Karolina Hoffmann-Włoch