Światowy Dzień Chorego

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)
Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią.

W tym roku, pod tym hasłem, dnia 11 lutego już po raz trzydziesty obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Dzień ten został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II, 13 maja 1992 roku aby uwrażliwić lud Boży, katolickie instytucje służby zdrowia i społeczeństwo obywatelskie na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują.

Uczniowie naszej szkoły – pod opieką pani katechetki, Sabiny Moraś – czynnie włączyli się w obchody tego dnia, wykonując przepiękne laurki dla chorych, które następnie zostały im dostarczone poprzez wolontariuszy rozdrażewskiej diakonii „Serdecznie Dobry Człowiek”.

W imieniu
wolontariuszy i chorych
DZIĘKUJEMY