Komunikat – powrót uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej

Informuję, że od wtorku 4 maja br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, nadal będą się uczyć zdalnie (naukę w systemie hybrydowym rozpoczną od 17 maja br.). Powrót wszystkich klas do nauki stacjonarnej planowany jest na 31 maja br.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci w godzinach pracy.

Biblioteka szkolna otwarta w godzinach pracy.

Pedagog szkolny przyjmuje w godzinach pracy.

Pielęgniarka szkolna przyjmuje w godzinach pracy.

Laptopy i komputery stacjonarne wypożyczone do pracy zdalnej dla uczniów klas I-III proszę złożyć w sekretariacie szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021r.

Dyrektor
Waldemar Filipiak

Załączniki: