Komunikat – kontynuacja nauki na odległość oraz przesunięty termin egzaminu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia br. przerwa w nauczaniu stacjonarnym została przedłużona do 26 kwietnia br. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oznacza to, iż po przerwie świątecznej kontynuujemy kształcenie na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej termin Egzaminu Ósmoklasisty został przesunięty. Nie jest znana dokładna data, jednak z pewnością egzaminy odbędą się najwcześniej w czerwcu. O nowym terminie zostaniecie poinformowani z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem. Spokojnie zdążycie się jeszcze do wszystkiego przygotować.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji–nowe-rozwiazania

Dyrektor Szkoły
Waldemar Filipiak