Nauka przez Classroom, zmiana planu lekcji

Informuję, że od poniedziałku 20 kwietnia br. w klasach V, VI, VII i VIII rozpoczynamy naukę zdalną w oparciu o Aplikację Classroom.

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom za pomyślne zalogowanie się do aplikacji, tym bardziej, że wcześniej nie pracowaliście w ten sposób. To narzędzie ułatwi nam wszystkim organizacje pracy. Będziecie tam otrzymywać od swoich nauczycieli zadania oraz polecenia. Proszę również o korzystanie wyłączne z nowych skrzynek e-mailowych (Gmail), ponieważ są one ściśle powiązane z Classroomem (dla przypomnienia login i hasło to te, które wykorzystujecie przy logowaniu w Classroomie).
Bieżące komunikaty dyrektora będą Wam rozsyłane właśnie na nowe skrzynki e-mail.
Proszę również o dołączenie poszczególnych klas do strumienia „DYREKTOR SZKOŁY” w Classroomie (w najbliższym czasie pragnę porozmawiać z wami poprzez wideorozmowę).
W klasach I, II, III pracujemy na dotychczasowych zasadach.

Od wtorku 21 kwietnia br. we wszystkich klasach będzie obowiązywał plan lekcji, który był realizowany przed zawieszeniem zajęć (plan lekcji na drugie półrocze).

Jednocześnie informuję, że nauczanie zdalne wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Dlatego bardzo ważna jest systematyczna praca i dostosowywanie się do poleceń i zadań nauczycieli. Wasze oceny uzyskane poprzez tą formę pracy będą skutkowały na ocenie końcowej.

Pamiętajcie, że w przypadku występujących problemów: wychowawcy, nauczyciele oraz dyrektor to osoby do których możecie zawsze zwrócić się o pomoc.

Życzę wszystkim dużo wytrwałości.

Dyrektor Szkoły
Waldemar Filipiak