KOMUNIKAT – 31 października 2019 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi z dnia 16.09.2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Uczniowie w tym dniu mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych a szkoła może zapewnić opiekę.

W trosce o organizację tego dnia proszę rodziców o deklaracje udziału swoich dzieci w ww. zajęciach. Deklaracje udziału można składać w formie ustnej (w sekretariacie szkoły) lub poprzez dziennik elektroniczny (w wiadomości do dyrektora).