I miejsce w wojewódzkim konkursie „Aphorismen in Comics” – „Aforyzmy w komiksie”

24 października 2019 uczennice Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi wraz z opiekunem wzięły udział w rozstrzygnięciu konkursu: „Aphorismen in Comics” – „Aforyzmy w komiksie”, które odbyło się w Bibliotece UAM w Poznaniu.

W konkursie, który został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu, Szkołę Podstawową nr 90 w Poznaniu oraz Fundację Literacką „Jak podanie ręki“, mogli uczestniczyć uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych z całej Wielkopolski. Ponadto konkurs został wpisany w tym roku przez Kuratorium Oświaty na listę konkursów tematycznych. Jego celem było zainteresowanie uczniów aforyzmem i uwrażliwienie na piękno języka literackiego, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim oraz gatunkiem literackim jakim jest komiks, umożliwienie uczniom wytłumaczenia myśli aforyzmu różnymi środkami wyrazu, rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów i umiejętności pracy nad projektem językowym oraz umożliwienie pokazania uzdolnień językowych i plastycznych.

Nasze uczennice wykazały się niezwykłą kreatywnością oraz zdolnościami plastycznymi i językowymi, w wyniku czego Marta Krzekotowska z kl. VIII zajęła I miejsce, a Hanna Poczta z kl. VII została nagrodzona za pomysłowe oddanie sensu aforyzmu. Ponadto wszyscy uczestnicy wyjazdu wzięli udział w warsztatach dotyczących tworzenia komiksów, które prowadził przewodniczący Stowarzyszenia Artystów Heide – pan Dirk-Uwe Becker.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Joanna Marcisz