Dla Niepodległej

Tegoroczny Dzień Niepodległości uczczony został „Koncertem dla Niepodległej” -spektaklem, którego głównym przesłaniem było ukazanie polskich symboli narodowych. Został on przygotowany przez Naszą szkołę we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie i zaprezentowany społeczności Gminy Rozdrażew w 101 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Autorem scenariusza i reżyserem była Pani Sabina Moraś, która spektakl przygotowała we współpracy z panią Mirosławą Grabowiecką.

Występ rozpoczął się od recytacji mającej formę rozmowy inspirowanej wierszem Władysława Bełzy „Kto ty jesteś?” i wykonaniem piosenki „Żeby Polska”. Następnie na scenie pojawili się prowadzący całość uczniowie Marta Krzekotowska i Paweł Kuliński zapraszając zgromadzoną publiczność do wysłuchania i obejrzenia „Koncertu dla Niepodległej” w wykonaniu uczniów, pań ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie i gościnnie pana Adama Parzysza.

Na wstępie chór szkolny pod kierunkiem pana Piotra Ratajczaka zaśpiewał piosenkę „Niepodległa, niepokorna”, wprowadzając widzów w tematykę dalszych rozważań o Naszej ukochanej, umiłowanej Ojczyźnie, symbolach narodowych- herbie fladze i hymnie, o Jej sławnej przeszłości, o żołnierzach, którzy o Nią walczyli w imię Jej Wolności.

Podczas Koncertu wykonano także następujące pieśni i piosenki: „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, „Tylko orły szybują nad granią”, „Marsz, marsz Polonia”, „Warszawo ma”, „Warszawskie dzieci”, ”Hej, chłopcy bagnet na broń” „Biały krzyż”… W programie występu zaprezentowano wiersze – w oprawie muzycznej – .m.in. „Jest na mapie mała kropka”, „Pieśń o fladze, „Żołnierz polski”, „Co mi tam troski”, zatańczono Poloneza i układ choreograficzny do pieśni „Tylko orły szybują nad granią”.

Podczas wykonywania recytacji i utworów muzycznych wyświetlana była prezentacja multimedialna ukazująca obrazy, zdjęcia, fragmenty filmów związanych tematycznie z symbolika narodową i historią Ojczyzny.

Uwieńczeniem koncertu było brawurowe wykonanie piosenki „Wolność kocham i rozumiem” i piosenki „Dni, których jeszcze nie znamy”