Zakręcona akcja dla braci Staśkiewiczów z Rozdrażewa

Wzorem lat poprzednich w roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy w naszej szkole akcję, która polega na zbiórce plastikowych nakrętek (po sokach, napojach, nabiale, środkach chemicznych itp.)

Przedsięwzięcie ma przede wszystkim wymiar charytatywny- pomoc dzieciom niepełnosprawnym , ale także ekologiczny- recykling plastikowych nakrętek.

Akcja promuje pomaganie, bez nakładów finansowych oraz wzbudza zdrową rywalizację wśród uczniów.

Od czterech lat zbieramy nakrętki dla chorego na rozszczep kręgosłupa, wodogłowie i fenyloketonurie Franka oraz jego brata Michała chorego na cukrzyce typu 1.

Do tej pory zebraliśmy kilkadziesiąt tysięcy nakrętek, które zostały oddane do skupu przez rodziców Franka i Michała.

Patronat zbiórki to Fundacja Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

Zebrane nakrętki prosimy o zostawianie w workach w szkolnej szatni. Po odbytej kwarantannie zostaną przekazane rodzicom Franka i Michała.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM ICH RODZICOM I KREWNYM, którzy włączyli się w ww. akcję i zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek i dostarczania ich do szkoły.

Marta Zybała