,,Myślę, więc nie śmiecę”

Sprzątanie świata (ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Akcja „Sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r.

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja, pod nazwą „Sprzątanie świata – Polska”, odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.

21 września wszyscy uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w tegoroczne ,,Sprzątanie świata’’. Wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i worki, pod opieką wychowawców wyruszyli w różne miejsca Nowej Wsi. Wspólnie udało się pozbierać śmieci leżące w rowach , na poboczach dróg i na chodnikach. Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska, której w tym roku przyświecało hasło ,,Myślę, więc nie śmiecę”.

Marzena Waśkowiak