Wybory 2021

W dniu 28.09.2021r odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz na jego opiekuna. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała obecna jeszcze opiekun SU – Marta Zybała. Spośród 97 osób uprawnionych do głosowania z klas I – VIII 86 uczniów obecnych w tym dniu oddało swój głos. Zgodnie z regulaminem, jeśli jest jedna kandydatka – musi ona osiągnąć ponad 50% głosów „za”, aby wygrać wybory.
Kandydatką na przewodniczącą szkoły była Agata Droszcz z klasy VIII, kandydatką na stanowisko opiekuna SU była pani Katarzyna Matyniak.

Przewodniczącą Szkoły w roku szkolnym 2021/2022 została Agata Droszcz otrzymując 57 głosów „za”,  co stanowi 66% głosujących

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 została pani Katarzyna Matyniak otrzymując 79 głosów „za”, co stanowi 92% głosujących

Członkami Samorządu Uczniowskiego zostają również przewodniczący i ich zastępcy z poszczególnych klas.

Życzymy bardzo dobrej i owocnej współpracy.

Marta Zybała