„Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”

Jak co roku, również i w tym roku szkolnym, dorzuciliśmy naszą małą cegiełkę na potrzeby Chłopaków z Domu w Broniszewicach, który z pełnym oddaniem i ogromną miłością prowadzą „Siostry od Wykluczonych”, Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika – dziś słynne już na całą Polskę.

Nasze dary serca zostały przekazane Chłopakom podczas wspólnego kolędowania. Ciągle zastanawiamy się nad tym, kto z nas jest bardziej obdarowywany: Chłopaki czy my? Swoją radością i uśmiechem – zarażają, otwartością – zadziwiają, zaskakują bezpośredniością i uczą prostej, bezwarunkowej miłości. Swoim pięknym życiem pokazują, dlaczego rodzą się „niedoskonałe” dzieci… Hmm, czy aby na pewno niedoskonałe?