Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Uczniowie z klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej, zorganizowanym przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie.
Celem konkursu pt. „Bioodpady zielone i kuchenne są bardzo cenne” było:
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności segregacji surowców wtórnych, w tym głównie makulatury, uświadomienie istoty selektywnej zbiórki odpadów,
propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu,
rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni artystycznej w odniesieniu do tematu segregacji odpadów oraz recyklingu odpadów biodegradowalnych kuchennych oraz
stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie.
Laureatem konkursu w naszej szkole i powiecie został Hubert Urny z klasy I, który 30 listopada odebrał dyplom oraz nagrody w miejscowości Witaszyczki.
Serdecznie gratulujemy Hubertowi a wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie.
Karolina Hoffmann-Włoch