Realizacja programu edukacyjnego pt.: „Savoir-vivre dla dzieci- czyli dobre wychowanie”.

19 stycznia uczniowie z klas I-III zrealizowali program edukacyjny pt.: „Savoir-vivre dla dzieci- czyli dobre wychowanie”. Dzieci utrwaliły wiedzę na temat właściwego zachowania się w różnych okolicznościach. Wypowiadały się na temat- znajomości obyczajów towarzyskich, reguł grzeczności, umiejętności postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, oraz że nienaganne formy zachowania oznaczają życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancję, opanowanie emocji. Uczniowie w pracy plastycznej przedstawili, że okazując dobre maniery- okazujemy szacunek innym ludziom.

Karolina Hoffmann- Włoch
Mirosława Grabowiecka
Marzena Waśkowiak