Podsumowanie zbiórki kasztanów

Sukcesem zakończyła się kolejna zbiórka kasztanów . Dzięki mobilizacji i pracy uczniów oraz ich rodzin udało się zebrać łącznie 459 kg darów jesieni, czyli o 75 kg więcej niż w roku ubiegłym.

Część kasztanów przeznaczona została na produkcję leków a część dla leśnych zwierząt.

Klasy które zebrały najwięcej kasztanów w przeliczeniu na ucznia:

I miejsce klasa III – 235 kg (16,780 kg na ucznia)
II miejsce klasa II – 115 kg (10,450 kg na ucznia)
III miejsce klasa I – 19,600 kg (2,800kg na ucznia)

Na wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy zebrali najwięcej kasztanów:

Jakubek Oskar – klasa III 117,200kg
Orpel Kacper – klasa III 42,400kg
Kolenda Hubert – klasa III 40,600kg

Brawo dla wszystkich zaangażowanych!!!

Marta Zybała