PIŁKI, które uczą

Uczniowie klasy drugiej uczą się, ćwiczą i bawią z piłkami edukacyjnymi. Podczas zajęć z piłkami dzieci nie tylko kształcą zdolności motoryczne i umiejętności ruchowe, ale także utrwalają wiedzę w zakresie różnych edukacji: m.in. rozwijają słownictwo, utrwalają abecadło, części mowy, tworzą działania matematyczne, porównują liczby. Lekcje z piłkami edukacyjnymi doskonale łączą aktywność ruchową z pracą umysłową, wzbogacają i uatrakcyjniają naukę. Uczniowie chętnie uczestniczą w tych zajęciach i tak się o nich wypowiadają:
Robert – ,,Bardzo lubię bawić się w literowego berka”;

Wiktoria – ,,Ja najbardziej lubię, gdy tworzymy ruchomy alfabet. Najpierw jest zamieszanie, ale po chwili udaje się nam ustawić literki w odpowiedniej kolejności”.

Podczas podsumowania zajęć, w których wykorzystano piłki edukacyjne, wszyscy uczniowie wyrazili swoje zadowolenie znaczkiem ,,uśmiechnięta buźka”.

Marzena Waśkowiak