Na dużym ekranie

18 kwietnia dzieci z klas I-III pojechały do kina „Helios” w Ostrowie Wlkp na animację „Kung Fu Panda 4”. Uczniowie obejrzeli kolejne przygody odważnego Wojownika, kształtowali wrażliwość estetyczną poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, rozwijali nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz środkach transportu, a także integrowali się i wzmacniali więzi koleżeńskie.
Bajka wszystkim bardzo się podobała.

Karolina Hoffmann-Włoch
Mirosława Grabowiecka
Marzena Waśkowiak