„Lewitacja kontra grawitacja” – pokaz fizyko-chemiczny

17 października 2023 r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w nietypowej lekcji
przeprowadzonej przez pana Mateusza z Centrum Innowacyjnej Edukacji. Podczas pokazu
doświadczeń z dziedziny fizyki prowadzący wyjaśniał uczniom podstawowe prawa, z którymi
każdy z nas spotyka się na co dzień, ale rzadko zastanawia się, dlaczego tak się dzieje.
Natomiast podczas doświadczeń z dziedziny chemii skupił się na substancjach chemicznych
z naszego otoczenia, czyli powszechnie dostępnych w każdym domu. Zwracał szczególną
uwagę, jak postępować z takimi substancjami, aby były one dla nas bezpieczne i użyteczne,
a nie stanowiły zagrożenia. Apelował również do dzieci i młodzieży, aby nie próbowały
samodzielnie eksperymentować na przykładzie filmików prezentowanych np. na Tik-Toku,
ponieważ często niewinnie wyglądające doświadczenia są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i
życia, gdy wykonuje się je bez dostatecznego doświadczenia i wiedzy o danych substancjach.
Podczas pokazu uczniowie mogli samodzielnie wykonywać niektóre doświadczenia według
wskazówek i pod czujnym okiem prowadzącego tak, aby były one przeprowadzone
bezpieczne. Pokaz był współfinansowany przez Urząd Gminy i Radę Rodziców.

Aneta Dymarska