Lekturownik, czyli sposób na lekturę

​W tym roku szkolnym czwartoklasiści na lekcjach języka polskiego realizują innowację pedagogiczną, jaką jest „Lekturownik – czyli sposób na lekturę”. Celem innowacji jest zachęcenie dzieci do czytania książek, pobudzanie kreatywności, zaangażowania uczniów w proces przyswajania wiedzy , zdobywanie umiejętności redagowania notatek.

Na czas omawiania lektury odkładamy nasze zeszyty przedmiotowe i korzystamy z Lekturownika. Każdy uczeń założył swój własny zeszyt formatu A4. Umieszczamy w nim wszelkie notatki związane z lekturą. W zeszytach pojawiają się więc piękne ilustracje, notatki graficzne, schematy, tabele czyli niezbędne wiadomości, które wypracowujemy w trakcie lekcji z książką. Duży format zeszytu świetnie się sprawdza, gdyż notatki są wówczas przejrzyste, estetyczne, kolorowe, a w rezultacie wiedza praktycznie „sama wchodzi do głowy”. Wszystko, co trzeba wiedzieć o danej książce, znajduje się w jednym miejscu: problematyka, świat przedstawiony, bohaterowie, motywy itp. Uczniowie chętnie pracują w ten sposób. Uważają, że jest to dobra metoda na porządkowanie notatek i zapamiętywanie.

Czwartoklasiści chcą kontynuować rozpoczętą innowację także w późniejszych latach, by Lekturownik stał się swego rodzaju kompendium wiedzy o lekturach, z którego z łatwością skorzystają przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty.

Beata Król