Komunikat – spotkanie z rodzicami

Informuję, że pierwsze spotkanie z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w środę 14 września 2022 r. o godz. 14:30 (dla rodziców/opiekunów klas: 1, 2, 3) oraz od godziny 15:30 (dla rodziców/opiekunów klas: 4, 5, 6, 8

Dyrektor w tym dniu będzie dostępny dla rodziców/opiekunów od godz. 15:30 do 17:00

Dyrektor Szkoły
Waldemar Filipiak