Komunikat – odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminów

Szanowni Absolwenci,

informuję, że 31 lipca 2020 r. w godz. 9.00-11.00 w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.

Dyrektor Szkoły
Waldemar Filipiak