Komunikat – 14 października 2020 r.

Drodzy rodzice zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 14 października uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Uczniowie w tym dniu mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych a szkoła może zapewnić opiekę.

W trosce o organizację tego dnia proszę o deklaracje udziałuswoich dzieci w ww. zajęciach. Deklaracje w formie ustnej (w sekretariacie szkoły) lub poprzez wiadomość e-mail(zsp_nowa_wies@onet.pl) proszę przekazać do wtorku (tj. 13 października).