Góra Grosza

Nasza szkoła uczestniczyła w dwudziestej edycji Góry Grosza, akcji zbierania monet organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem tej akcji jest gromadzenie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz na tworzenie programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Uczniowie szkoły od lat biorą udział w tym przedsięwzięciu na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Akcja uświadamia dzieciom i młodzieży, że nawet najdrobniejsze monety, pojedynczo niewiele warte, zebrane w tak dużej liczbie przez uczniów wszystkich szkół całego kraju, mogą tworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

W tym roku udało się nam zebrać kwotę 309,97 zł. Zebrano 7673 monety o różnych nominałach. Wszystkie klasy zaangażowały się w zbiórkę pieniędzy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by innym mogło być lepiej, ponieważ „jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie”.

I MIEJSCE KLASA III 83,59 zł
(w przeliczeniu na ucznia) 6,96 zł

II MIEJSCE KLASA II 92,40 zł
(w przeliczeniu na ucznia) 6,60 zł

III MIEJSCE KLASA V 59,30 zł
(w przeliczeniu na ucznia) 2,96 zł

IV MIEJSCE KLASA VI 34,52 zł
(w przeliczeniu na ucznia) 2,16 zł

V MIEJSCE KLASA I 19,76 zł
(w przeliczeniu na ucznia) 1,80 zł

VI MIEJSCE KLASA VIII 12,60 zł
(w przeliczeniu na ucznia) 1,26 zł

VII MIEJSCE KLASA VII 7,80 zł
(w przeliczeniu na ucznia) 0,65 zł

Marta Zybała