Dzień Sportu

30 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Sportu. Głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej, integrowanie się klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Dzieci klas I-III pod opieką swoich wychowawczyń miały szanse wykazać się sprawnością fizyczną w różnych konkurencjach. Klasy starsze czyli IV-VII pod opieką nauczycielki wychowania fizycznego rozegrały towarzyski turniej piłki nożnej oraz brały udział w różnych grach sportowych.
Uczniowie zadowoleni i radośni spędzili ten piękny i słoneczny dzień na świeżym powietrzu, zamiast w szkolnych ławkach.
Gratulujemy każdemu, kto aktywnie uczestniczył w tym wydarzeniu.

Mirosława Grabowiecka
Karolina Hoffmann-Włoch
Marzena Waśkowiak
Marta Zybała