„Życie cudem jest…”

Dnia 15 października br. obchodziliśmy XXIII już Dzień Papieski, tym razem pod hasłem „Cywilizacja życia”. Z tej okazji uczniowie klasy 4 zaprezentowali w kościele parafialnym w Nowej Wsi, przygotowany pod kierunkiem Pani katechetki Sabiny Moraś, montaż słowno-muzyczny.

Dzieci zaprezentowały wszystkim zebranym fragmenty nauczania papieskiego zawarte w encyklice „Evangelium vitae”, czyli „Ewangelia Życia”. Św. Jan Paweł II podkreśla w niej, że życie jest darem od Boga i to jest dla nas Radosna Nowina, którą należy szerzyć. Szczególnie aktualne są słowa papieża Polaka dzisiaj, kiedy blisko nas, za naszą wschodnią granicą toczy się walka o ocalenie życia, o prawo do życia w wolności. Ale i w naszych rodzinach dochodzi dziś niejednokrotnie do bolesnego zderzenia cywilizacji życia z cywilizacją śmierci.

Śpiew naszych małych artystów na tę okazję przygotował Pan Piotr Ratajczak. Miłosz z klasy 3 wyśpiewał pięknym głosem piosenkę Arki Noego z przesłaniem pro-life pt. „Ja jestem, ja żyję”. Florek z klasy 4 równie pięknie zaprezentował poruszający serca słuchaczy utwór Arki pt. „Bóg się mamo nie pomylił”, która jest prawdziwym hołdem dla matki. Wyraża wdzięczność i miłość dziecka wobec swojej mamy, w której ramionach czuje się bezpiecznie.

Na koniec uczennice klasy 7, Marta i Wiktoria, zaniosły przejmującą do głębi pieśń-modlitwę, wołanie do Maryi, Królowej Polski o opiekę nad polskim narodem.

Arleta Grygiel