Zakręcona akcja dla braci Staśkiewiczów 

Akcja zbierania nakrętek nadal trwa w naszej szkole.

W związku z pandemią COVID-19 mamy małe utrudnienie, nie przynosimy nakrętek do sal lekcyjnych. W konkretnym ustalonym terminie będzie można przynieść nakrętki do placówki, po odbytej kwarantannie będą przekazane chłopakom.

Marta Zybała