Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zaprasza do składania „kart zgłoszenia” ucznia o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły) oraz „wniosków” wraz z załącznikami (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).

1. Dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (Budy, Nowa Wieś, Wyki)

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi składają tylko KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIA Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI.

Karty zgłoszeń można składać w sekretariacie szkoły w godz.:

  • Poniedziałek 7:00 – 14:00
  • Wtorek 7:00 – 14:00
  • Środa 7:00 – 14:00
  • Czwartek 7:00 – 12:00

lub w trakcie pracy szkoły u dyrektora.

2. Dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi mogą składać od 22 do 29 lutego 2024 r. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godz.:

  • Poniedziałek 7:00 – 14.00
  • Wtorek 7:00 – 14.00
  • Środa 7:00 – 14.00
  • Czwartek 7:00 – 12:00

lub w trakcie pracy szkoły u dyrektora.

Zdjęcie autorstwa rawpixel.com z Freepik