Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

1. Dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (Budy, Nowa Wieś, Wyki)

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi składają tylko „KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIA Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI”.

Karty zgłoszeń można składać w sekretariacie szkoły w godz.:

Poniedziałek
7.30 – 10.30
12:30 – 13:30

Wtorek
7.30 – 11.30
12:30 – 13:30

Środa
7.30 – 10.30
13:30 – 14:30

Czwartek
7:30 – 12:300

Piątek
9.00 – 11.30

lub w trakcie pracy szkoły u dyrektora.

Załącznik:

2. Dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi mogą składać od 21 do 28 lutego 2022 r. „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI”.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godz.:

Poniedziałek
7.30 – 10.30
12:30 – 13:30

Wtorek
7.30 – 11.30
12:30 – 13:30

Środa
7.30 – 10.30
13:30 – 14:30

Czwartek
7:30 – 12:300

Piątek
9.00 – 11.30

lub w trakcie pracy szkoły u dyrektora.

Załączniki: