Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zaprasza do składania „kart zgłoszenia” ucznia o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły) oraz „wniosków” wraz z załącznikami (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).

1. Dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (Budy, Nowa Wieś, Wyki)

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi składają tylko „KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIA Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI„.

Karty zgłoszeń można składać w sekretariacie szkoły w godz.:

Poniedziałek ​​7.00 – 15.00
Wtorek​​ 7.00 – 15.00
Środa​​​ 7.00 – 15.00
Czwartek​​ 7.00 – 15.00
​​​​​​
lub w trakcie pracy szkoły u dyrektora.

2. Dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi mogą składać od 22 do 28 lutego 2023 r. „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI”.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godz.:

Poniedziałek ​​7.00 – 15.00
Wtorek​​ 7.00 – 15.00
Środa​​​ 7.00 – 15.00
Czwartek ​​7.00 – 15.00

lub w trakcie pracy szkoły u dyrektora.