Projekt matematyczny

” Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego jak matematyka”

Od listopada 2022 r. klasy I-III biorą udział w projekcie Grupy MAC S.A.
pt.: „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki”.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu. Dzieci chętnie wcielają się w rolę krawców, architektów oraz przygotowują upominki, dokonując stosownych obliczeń. Uczą się w ten sposób stosowania matematyki w życiu codziennym, co będzie procentowało w ich późniejszym życiu.


Karolina Hoffmann-Włoch