Pasowanie na ucznia

8 października 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na ucznia”. Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, którym udowodnili, że jest to dla nich ważny dzień.

Po uroczystym złożeniu przez kl.1 przyrzeczenia, Pan Dyrektor, każdego pierwszoklasistę, pasował na ucznia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Bardzo miłym momentem dla dzieci z kl.1 były serdeczne życzenia złożone im przez Pana Dyrektora oraz przez zaproszonych gości – Panią Barbarę Banaszek i Panią Izabelę Szwałek. Rodzice oraz goście wręczyli dzieciom okazjonalne upominki.

Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszoklasistom bardzo miłych wrażeń.

Mirosława Grabowiecka