Nowy Samorząd Uczniowski

W dniu 27 września 2018 roku odbyła się w naszej szkole kolejna lekcja demokracji, która polegała na przeprowadzeniu wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. W tym roku kolejny raz nasz samorząd wziął udział w akcji ,,Samorządy mają głos” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki temu wybory przebiegały zgodnie ze standardami wypracowanymi przez koalicję na rzecz samorządów uczniowskich. Mieliśmy prawdziwy lokal wyborczy, w którym każdy uczeń wrzucił swój głos do urny wyborczej.

Sumienna i profesjonalna praca Komisji Wyborczej oraz zachowanie procedur, sprawiło , że w szkole czuło się prawdziwy nastrój wyborów. W skład komisji wyborczej weszły uczennice z klasy VI: J. Grześkowiak, Z. Juskowiak, W. Kosińska, H. Poczta i N. Soczewa. Praca komisji polegała na zbieraniu podpisów na listach wyborczych oraz wydawaniu kart do głosowania. Wybory były powszechne i tajne, wzięli w nich udział uczniowie klas IV-VIII i oddziału gimnazjalnego. Na przewodniczącego SU kandydowało dwoje uczniów A. Bukowska z klasy VII oraz Sz.Banaszek z klasy III gimnazjum. Uczniowie z poszczególnych klas mieli wytypować czterech kandydatów do władz samorządu. Do władz SU wchodzą dwie osoby z każdej klasy największa liczbą głosów.

Dzień wyborów poprzedzony był tygodniową kampanią wyborczą, podczas której uczniowie rozwieszali swoje plakaty wyborcze, namawiali koleżanki i kolegów do oddania na siebie głosów. Kampania była bardzo zacięta, ale nie naruszała dóbr osobistych kandydatów.

Spośród 80 osób uprawnionych do głosowania z klas IV – VIII SP oraz III Gim – 76 uczniów obecnych w tym dniu oddało swój głos. Wybory przebiegły w spokoju i bez zakłóceń, a uczniowie przestrzegali ciszy wyborczej.

Wyniki prezentują się następująco.

PRZEWODNICZĄCYM Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 został Sz. Banaszek z klasy III gimnazjum z ilością 40 głosów poparcia, ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEGO została A. Bukowska z klasy VII, na która swój głos oddało 35 uczniów.

Do władz samorządu wybrano dwunastu uczniów. Są to:

  • Klasa IV SP M. Rutkowska, Ł. Pierunek
  • Klasa V SP K. Rataj, B. Bała
  • Klasa VI SP H. Golka, W. Jakubek
  • Klasa VII SP Z. Nowakowska, K. Kolenda
  • Klasa VIII SP S. Jakubek, A. Szwałek
  • Klasa III Gim M. Bieganek, M. Kaczmarek

Mam nadzieję, że nowo wybrana Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego będzie działała bardzo sprawnie i wypełni swoje obietnice przedwyborcze.

Nad prawidłowym przebiegiem całej akcji czuwała opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun SU – Marta Zybała