Nauka pływania

W drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024 uczniowie naszej szkoły a dokładnie klasy V
uczęszczali na zajęcia z nauki pływania w ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Pływanie ma znakomity wpływ na rozwój dzieci, bo kształtuje ciało i charakter. Jest postrzegane jako
najbardziej bezpieczny sport, dla zdrowia i poprawy kondycji. To również świetna alternatywa na
tworzenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.
Podczas zajęć uczniowie oswoili się z wodą oraz opanowali w stopniu dobrym pływanie elementarne w
pozycji na grzbiecie oraz w pozycji na piersiach (kraul). Wyjazdy na basen oprócz nauki pływania były
też świetną zabawą i integracją. Uczniowie byli bardzo zadowoleni i chętnie uczestniczyli w zajęciach
organizowanych przez szkołę.

Marta Zybała