Laboratoria Przyszłości – kontroler jakości

Na zajęciach prowadzonych w ramach kółka informatyczno-dziennikarskiego uczniowie klasy VIII wykorzystywali umiejętność dekompozycji, aby rozłożyć złożony problem na mniejsze części. Wykorzystali do tego zestawy LEGO Education SPIKE Prime – narzędzie do nauki przedmiotów STEAM w klasach 4–8. SPIKE Prime łączy kolorowe elementy konstrukcyjne LEGO, łatwy w obsłudze sprzęt oraz intuicyjne środowisko kodowania typu przeciągnij i upuść oparte na języku Scratch.

Podczas zajęć uczniowe mieli za zadnie zbudować robota kontrolera-jakości, który w różny sposób reagował na różne kolory klocków podsuwane pod jego czujnik. Zadaniem uczniów było również stworzenie skryptu programistycznego do sterowania robotem w oparciu o dostarczony im pseudokod oraz przykładowy film wideo.

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

  • Informatyka (programowanie komputerów)
  • Produkcja i inżynieria (technologia maszynowa)
  • Produkcja i inżynieria (inżynieria wstępna)

Zakup trzech zestawów LEGO Education SPIKE Prime został sfinansowany w ramach programu Laboratoria Przyszłości – inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

#LaboratoriaPrzyszlosci #LaboratoriaPrzyszłości